Oplysninger til konfirmanderne

arrangementer til kalenderen,

Elisabeth Dons Christensen: Det sårbare samliv

Der er foredragsaften i Oure kirke torsdag d. 26 februar for alle der satser på det gode samliv.

Elisabeth Dons Christensen: Det sårbare samliv

Sorggruppe i Svendborg Provsti

Det er besluttet, at den første sorggruppe starter midt i januar 2015, og at deltagerne samles 8 gange med 14 dages interval. Ugedag og tidspunkt meddeles senere.

Preben Kok: Modsætninger mødes

Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 holder sygehuspræst Preben Kok foredrag i Vejstrup valgmenighed.

Preben Kok: Modsætninger mødes